Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης Δήμου Φαιστού

Δελτία Τύπου

Δελτία ΤύπουΝέα και Ανακοινώσεις

Πίνακες κατάταξης αποτελεσμάτων ΣΟΧ1/2022

Ανάρτηση των πινάκων κατάταξης, απποριπτέων και προσληπτέων ΣΟΧ1/2022.  ...

Δελτία ΤύπουΝέα και Ανακοινώσεις

Νέος Τιμοκατάλογος Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης – Αποχέτευσης

Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Φαιστού, ύστερα από την υπ’αρ. πρωτ.:...

Δελτία ΤύπουΝέα και Ανακοινώσεις

Πρόσληψη προσωπικού για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης – Αποχέτευσης Δήμου Φαιστού ανακοινώνει...

Δελτία ΤύπουΝέα και Ανακοινώσεις

Πρόσληψη προσωπικού με σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης – Αποχέτευσης Δήμου Φαιστού ανακοινώνει...

Δελτία ΤύπουΝέα και Ανακοινώσεις

Ανάρτηση Αποτελεσμάτων ΣΟΧ 01/2020 ΔΕΥΑ ΦΑΙΣΤΟΥ

Αναρτήθηκαν σήμερα 28/07/2020 οι πίνακες Κατάταξης και Αποριπτέων (8 φύλλα) των...

Δελτία ΤύπουΝέα και Ανακοινώσεις

Ρύθμιση οφειλών

Σύμφωνα με το Ν.4611/2019 η ΔΕΥΑ Φαιστού δίνει μια τελευταία ευκαιρία στους...

Δελτία ΤύπουΝέα και Ανακοινώσεις

Δημοσίευση Τεχνικού Προγράμματος και Προϋπολογισμού

Στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Φαιστού την Παρασκευή 15...

Δελτία ΤύπουΝέα και Ανακοινώσεις

Δελτίο Τύπου – Διακοπής Υδροδότησης

Η ΔΕΥΑ ΦΑΙΣΤΟΥ ενημερώνει τους δημότες ότι σύμφωνα με την Απόφαση του...