Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης Δήμου Φαιστού

Φόρμες Αιτημάτων & Δικαιολογητικά

 Δικαιολογητικά

Αίτημα Υδροδότησης – Νέα σύνδεση:

 • Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας
 • Α.Φ.Μ.
 • Αντίγραφο οικοδομικής άδειας πολεοδομίας

Αίτημα Αποχέτευσης – Νέα σύνδεση:

 • Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας
 • Α.Φ.Μ
 • Αντίγραφο λογαριασμού ύδρευσης εξοφλημένο
 • Αντίγραφο οικοδομικής άδειας Πολεοδομίας

Αίτημα Διακοπής Υδροδότησης:

 • Προηγούμενη εξόφληση λογαριασμού.
 • Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας
 • Λογαριασμός Ύδρευσης

Αίτημα Επανασύνδεσης Υδροδότησης:

 • Προηγούμενη εξόφληση λογαριασμού.
 • Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας
 • Λογαριασμός Ύδρευσης

Αίτημα Αλλαγή Στοιχείων Λογαριασμού:

 • Προηγούμενη εξόφληση λογαριασμού.
 • Λογαριασμός Ύδρευσης
 • Αντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας
 • Τίτλοι ιδιοκτησίας/ Ε9

Αίτημα Ελέγχου Υδρομετρητή:

 • Προηγούμενη εξόφληση λογαριασμού.
 • Λογαριασμός Ύδρευσης

Αίτημα Υπαγωγής στο Τιμολόγιο Αναπήρων:

 • Προηγούμενη εξόφληση λογαριασμού.
 • Λογαριασμός Ύδρευσης
 • Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης
 • Βεβαίωση αναπηρίας άνω του 75%

Αίτημα Υπαγωγής στο Τιμολόγιο Πολυτέκνων με 3 ή 4  Παιδιά:

 • Προηγούμενη εξόφληση λογαριασμού.
 • Λογαριασμός Ύδρευσης
 • Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης

Αίτημα Ρύθμισης Οφειλών:

 • Εξόφληση μη ληξιπρόθεσμου λογαριασμού.
 • Εξόφληση 1ης Δόσης Διακανονισμού.
 • Διακανονισμός οφειλής.

Αιτήματα που Δεν Απαιτούν Δικαιολογητικά:

 • Γενικό Αίτημα
 • Αλλαγή Χρέωσης
 • Εκκένωσης Βυτιοφόρων

Αρχεία

ΑίτημαPDFDOC
Υδροδότηση - Νέα σύνδεσηΛήψη
Λήψη
Αποχέτευση - Νέα σύνδεσηΛήψηΛήψη
Διακοπή ΥδροδότησηςΛήψη Λήψη
Επανασύνδεση ΥδροδότησηςΛήψη Λήψη
Αλλαγή ΣτοιχείωνΛήψη  Λήψη
Ελέγχος ΥδρομετρητήΛήψη Λήψη
Υπαγωγή στο Τιμολόγιο ΑναπήρωνΛήψη Λήψη
Υπαγωγή στο Τιμολόγιο Πολυτέκνων με 3 ή 4 ΠαιδιάΛήψη Λήψη
Γενικό ΑίτημαΛήψη Λήψη
Αλλαγή ΧρέωσηςΛήψη Λήψη
Εκκένωσης ΒυτιοφόρωνΛήψη Λήψη

Τα σχόλια είναι κλειδωμένα.