Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης Δήμου Φαιστού

Διαρροή Υδάτων

Έλεγχος Διαρροών

Η Δ.Ε.Υ.Α. Φαιστού για τον έλεγχο και την αντιμετώπισή τους κάνει συστηματικές και διαρκείς προσπάθειες με τη λήψη μέτρων, που στοχεύουν στη μείωσή τους. Τέτοια μέτρα είναι η σταθερή βελτίωση των προδιαγραφών για τις προμήθειες των υλικών, η αντικατάσταση παλαιών δικτύων και ο χωρισμός της πόλης σε ζώνες πίεσης με τη χρήση νέων τεχνολογιών , καθώς και η χαρτογράφηση όλου του δικτύου.

H Δ.Ε.Υ.Α. Φαιστού έχει μεγάλη εμπειρία και τεχνογνωσία στον εντοπισμό των αφανών διαρροών στο δίκτυο ύδρευσης. Διαθέτει όργανα ακριβείας και ειδικά εκπαιδευμένο προσωπικό , το οποίο ελέγχει επιτόπου το πρόβλημα. Με τον τρόπο αυτό, αποφεύγονται η ταλαιπωρία των καταναλωτών, οι μεγάλες ζημίες στα πεζοδρόμια και στους δρόμους και πάνω απ’ όλα η άσκοπη κατανάλωση ποσοτήτων νερού.

Δήλωση Διαρροής

Φόρμα δήλωσης διαρροής
[contact-form-7 id="6266" title="Leak-form"]

Τα σχόλια είναι κλειδωμένα.