Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης Δήμου Φαιστού

Δημοσίευση Τεχνικού Προγράμματος και Προϋπολογισμού

19/03/2019

Στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Φαιστού την Παρασκευή 15 Μαρτίου 2019 και ώρα 11:00 π.μ. συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιχείρησης ύστερα από πρόσκληση του προέδρου της ΔΕΥΑ, με Aρθ. Πρωτ: 363-07/03/2019 σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν.1069/80, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα θέματα που αναφέρονται παρακάτω:

  • Έγκριση Τεχνικού Προγράμματος Δ.Ε.Υ.Α. Φαιστού Οικονομικού έτους 2019
  • Έγκριση Προϋπολογισμού Δ.Ε.Υ.Α. Φαιστού Οικονομικού έτους 2019

Σχετικά αρχεία

Έγκριση Τεχνικού Προγράμματος Δ.Ε.Υ.Α. Φαιστού Οικονομικού έτους 2019 (Αρ. Απόφασης 18/2019)

Έγκριση Προϋπολογισμού Δ.Ε.Υ.Α. Φαιστού Οικονομικού έτους 2019 (Αρ. Απόφασης 19/2019)

Τελευταία τροποποίηση: 19/03/2019

Τα σχόλια είναι κλειδωμένα.