Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης Δήμου Φαιστού

Πρόσληψη προσωπικού για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών

29/04/2022

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης – Αποχέτευσης Δήμου Φαιστού ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δεκατριών (13) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης – Αποχέτευσης Φαιστού, που εδρεύει στο Δήμο Φαιστού της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου, και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β):

 

Κωδικός
θέσης
Υπηρεσία Ειδικότητα Σύμβασης Διάρκεια Αριθμός ατόμων
101 ΔΕΥΑ Φαιστού ΔΕ Τεχνίτες Υδραυλικοί 8 μήνες 2
102 ΔΕΥΑ Φαιστού ΔΕ Χειριστές χωματουργικού
μηχανήματος
(Χειριστές Μ.Ε. Εκσκαφέας- Φορτωτής)
8 μήνες 2
103 ΔΕΥΑ Φαιστού ΔΕ Ηλεκτρολόγος 8 μήνες 1
104 ΔΕΥΑ Φαιστού ΤΕ Λογιστών 8 μήνες 1
105 ΔΕΥΑ Φαιστού ΤΕ Πολιτικός Μηχανικός 8 μήνες 1
106 ΔΕΥΑ Φαιστού ΔΕ Διοικητικών Υπαλλήλων 8 μήνες 2
107 ΔΕΥΑ Φαιστού ΔΕ Βοηθοί Τεχνίτες
Υδραυλικοί
8 μήνες 3
108 ΔΕΥΑ Φαιστού ΤΕ Πληροφορικής 8 μήνες 1

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων 07/05/2022 έως 16/05/2022

 

Σχετικά Αρχεία

Τελευταία τροποποίηση: 08/06/2023

Τα σχόλια είναι κλειδωμένα.