Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης Δήμου Φαιστού

Πρόσληψη προσωπικού για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών

29/04/2022

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης – Αποχέτευσης Δήμου Φαιστού ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δεκατριών (13) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης – Αποχέτευσης Φαιστού, που εδρεύει στο Δήμο Φαιστού της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου, και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β):

 

Κωδικός
θέσης
Υπηρεσία Ειδικότητα Σύμβασης Διάρκεια Αριθμός ατόμων
101ΔΕΥΑ ΦαιστούΔΕ Τεχνίτες Υδραυλικοί8 μήνες2
102ΔΕΥΑ ΦαιστούΔΕ Χειριστές χωματουργικού
μηχανήματος
(Χειριστές Μ.Ε. Εκσκαφέας- Φορτωτής)
8 μήνες2
103ΔΕΥΑ ΦαιστούΔΕ Ηλεκτρολόγος8 μήνες1
104ΔΕΥΑ ΦαιστούΤΕ Λογιστών8 μήνες1
105ΔΕΥΑ ΦαιστούΤΕ Πολιτικός Μηχανικός8 μήνες1
106ΔΕΥΑ ΦαιστούΔΕ Διοικητικών Υπαλλήλων8 μήνες2
107ΔΕΥΑ ΦαιστούΔΕ Βοηθοί Τεχνίτες
Υδραυλικοί
8 μήνες3
108ΔΕΥΑ ΦαιστούΤΕ Πληροφορικής8 μήνες1

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων 07/05/2022 έως 16/05/2022

 

Σχετικά Αρχεία

Τελευταία τροποποίηση: 08/06/2023

Τα σχόλια είναι κλειδωμένα.