Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης Δήμου Φαιστού

Νέος Τιμοκατάλογος Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης – Αποχέτευσης

03/06/2022

Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Φαιστού, ύστερα από την υπ’αρ. πρωτ.: 3291/11-04-2022 πρόσκληση του Προέδρου που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, συνεδρίασε την 15-04-2022 και ώρα 13:30 και αποφάσισε την αναδιάρθρωση του υπάρχοντος τιμοκαταλόγου της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης – Αποχέτευσης Φαιστού.

 

Σχετικά Αρχεία

Τελευταία τροποποίηση: 03/06/2022

Τα σχόλια είναι κλειδωμένα.