Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης Δήμου Φαιστού

imWpEditor Συγγραφέας

Δελτία ΤύπουΝέα και Ανακοινώσεις

Πρόσληψη προσωπικού με σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης – Αποχέτευσης Δήμου Φαιστού ανακοινώνει...

Δελτία ΤύπουΝέα και Ανακοινώσεις

Ανάρτηση Αποτελεσμάτων ΣΟΧ 01/2020 ΔΕΥΑ ΦΑΙΣΤΟΥ

Αναρτήθηκαν σήμερα 28/07/2020 οι πίνακες Κατάταξης και Αποριπτέων (8 φύλλα) των...

Νέα και Ανακοινώσεις

Ενημέρωση λειτουργίας ταμείου Ύδρευσης – Αποχέτευσης

Η ΔΕΥΑ Φαιστού  ενημερώνει τους δημότες του Δήμου Φαιστού ότι  από την...

Δελτία ΤύπουΝέα και Ανακοινώσεις

Ρύθμιση οφειλών

Σύμφωνα με το Ν.4611/2019 η ΔΕΥΑ Φαιστού δίνει μια τελευταία ευκαιρία στους...

Δελτία ΤύπουΝέα και Ανακοινώσεις

Δημοσίευση Τεχνικού Προγράμματος και Προϋπολογισμού

Στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Φαιστού την Παρασκευή 15...

Νέα και Ανακοινώσεις

Σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου

Η Δ.Ε.Υ.Α. Φαιστού Ανακοινώνει Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού...