Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης Δήμου Φαιστού

Προτάσεις Χρηματοδότησης ΔΕΥΑ ΦΑΙΣΤΟΥ Με Σκοπό Τον Εκσυγχρονισμό Της Διαχείρισης Των Υδάτινων Πόρων

06/10/2022

Η Δ.Ε.Υ.Α. Φαιστού στα πλαίσια των προσπαθειών της για βελτίωση κι εκσυγχρονισμό της διαχείρισης των υδάτινων πόρων της περιοχής αρμοδιότητάς της, προχώρησε στην υποβολή τριών προτάσεων χρηματοδότησης (μια για κάθε Δημοτική Ενότητα) στην πρόσκληση ΤΑ-01 με αναγνωριστικό 16850 του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας στον πυλώνα ανάκαμψης 1 «ΠΡΑΣΙΝΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ», άξονα προτεραιότητας 1.4 «Αειφόρος χρήση των πόρων, ανθεκτικότητα στην κλιματική αλλαγή και διατήρηση της βιοποικιλότητας» με τίτλο α) υποδομές παροχής νερού, β) Τηλεμετρία-Έργα τηλεχειρισμού για τον εντοπισμό διαρροών σε δίκτυα ύδρευσης, γ) προμήθεια ψηφιακών μετρητών νερού και δ) μονάδες αφαλάτωσης, ο οποίος συγχρηματοδοτείται απ’ το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Οι προτάσεις που υποβλήθηκαν είναι:

𝚫𝚮𝚳𝚶𝚻𝚰𝚱𝚮 𝚬𝚴𝚶𝚻𝚮𝚻𝚨 𝚳𝚶𝚰𝚸𝛀𝚴 (𝟏.𝟔𝟏𝟐.𝟕𝟎𝟎,𝟎𝟎 €)

Π̲α̲ρ̲ε̲μ̲β̲ά̲σ̲ε̲ι̲ς̲ ̲κ̲α̲ι̲ ̲δ̲ρ̲ά̲σ̲ε̲ι̲ς̲ ̲β̲ε̲λ̲τ̲ί̲ω̲σ̲η̲ς̲ ̲κ̲ι̲ ̲ε̲κ̲σ̲υ̲γ̲χ̲ρ̲ο̲ν̲ι̲σ̲μ̲ο̲ύ̲ ̲τ̲η̲ς̲ ̲δ̲ι̲α̲χ̲ε̲ί̲ρ̲ι̲σ̲η̲ς̲ ̲τ̲ω̲ν̲ ̲υ̲δ̲ά̲τ̲ι̲ν̲ω̲ν̲ ̲π̲ό̲ρ̲ω̲ν̲ ̲σ̲τ̲η̲ ̲Δ̲.̲Ε̲.̲ ̲M̲ο̲ι̲ρ̲ώ̲ν̲.̲
𝚼𝚷𝚶𝚬𝚸𝚪𝚶 𝟏: Προμήθεια συστήματος τηλεμετρίας και ελέγχου διαρροών ύδρευσης Δ.Ε. Μοιρών. (711.400,00 € χωρίς ΦΠΑ).
𝚼𝚷𝚶𝚬𝚸𝚪𝚶 𝟐: Ενίσχυση υποδομών εξωτερικού δικτύου ύδρευσης οικισμού Γαλιάς. (875.000,00 € χωρίς ΦΠΑ).
𝚺𝚼𝚴𝚶𝚫𝚶 𝚼𝚷𝚶𝚬𝚸𝚪𝚶: Αρχαιολογικές εργασίες με αυτεπιστασία (26.300,00 € χωρίς ΦΠΑ)

𝚫𝚮𝚳𝚶𝚻𝚰𝚱𝚮 𝚬𝚴𝚶𝚻𝚮𝚻𝚨 𝚻𝚼𝚳𝚷𝚨𝚱𝚰𝚶𝚼 (𝟑.𝟎𝟓𝟕.𝟑𝟓𝟎,𝟎𝟎 €)

Π̲α̲ρ̲ε̲μ̲β̲ά̲σ̲ε̲ι̲ς̲ ̲κ̲α̲ι̲ ̲δ̲ρ̲ά̲σ̲ε̲ι̲ς̲ ̲β̲ε̲λ̲τ̲ί̲ω̲σ̲η̲ς̲ ̲κ̲ι̲ ̲ε̲κ̲σ̲υ̲γ̲χ̲ρ̲ο̲ν̲ι̲σ̲μ̲ο̲ύ̲ ̲τ̲η̲ς̲ ̲δ̲ι̲α̲χ̲ε̲ί̲ρ̲ι̲σ̲η̲ς̲ ̲τ̲ω̲ν̲ ̲υ̲δ̲ά̲τ̲ι̲ν̲ω̲ν̲ ̲π̲ό̲ρ̲ω̲ν̲ ̲σ̲τ̲η̲ ̲Δ̲.̲Ε̲.̲ ̲Τ̲υ̲μ̲π̲α̲κ̲ί̲ο̲υ̲.̲
𝚼𝚷𝚶𝚬𝚸𝚪𝚶 𝟏: Προμήθεια συστήματος τηλεμετρίας και ελέγχου διαρροών ύδρευσης Δ.Ε. Τυμπακίου. (373.650,00 € χωρίς ΦΠΑ)
𝚼𝚷𝚶𝚬𝚸𝚪𝚶 𝟐: Ενίσχυση υποδομών εξωτερικών δικτύων ύδρευσης των Τ.Κ. Καμηλαρίου και Πιτσιδίων. (2.550.000,00 € χωρίς ΦΠΑ)
𝚺𝚼𝚴𝚶𝚫𝚶 𝚼𝚷𝚶𝚬𝚸𝚪𝚶: Αρχαιολογικές εργασίες με αυτεπιστασία (133.700,00 € χωρίς ΦΠΑ)

𝚫𝚮𝚳𝚶𝚻𝚰𝚱𝚮 𝚬𝚴𝚶𝚻𝚮𝚻𝚨 𝚭𝚨𝚸𝚶𝚼 (𝟐𝟏𝟔.𝟒𝟓𝟎,𝟎𝟎 €)
Π̲ρ̲ο̲μ̲ή̲θ̲ε̲ι̲α̲ ̲σ̲υ̲σ̲τ̲ή̲μ̲α̲τ̲ο̲ς̲ ̲τ̲η̲λ̲ε̲μ̲ε̲τ̲ρ̲ί̲α̲ς̲ ̲κ̲α̲ι̲ ̲ε̲λ̲έ̲γ̲χ̲ο̲υ̲ ̲δ̲ι̲α̲ρ̲ρ̲ο̲ώ̲ν̲ ̲ύ̲δ̲ρ̲ε̲υ̲σ̲η̲ς̲ ̲Δ̲.̲Ε̲.̲ ̲Ζ̲α̲ρ̲ο̲ύ̲.̲
𝚼𝚷𝚶𝚬𝚸𝚪𝚶 𝟏: Προμήθεια συστήματος τηλεμετρίας και ελέγχου διαρροών ύδρευσης Δ.Ε. Ζαρού. (216.450,00 € χωρίς ΦΠΑ)

Τελευταία τροποποίηση: 17/08/2023

Τα σχόλια είναι κλειδωμένα.