Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης Δήμου Φαιστού

Προσλήψεις ορισμένου χρόνου για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών

14/08/2018

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ

 

Η Δ.Ε.Υ.Α.Φαιστού έχοντας υπόψη:

  1. Την υπ’ αριθμ. 90/2018 απόφαση του Δ.Σ.
  2. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 17018/10-12-2014 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης,
  3. Τις διατάξεις του άρθρου 206 παρ.1 του Ν.3584/2007 (όπως ισχύουν σήμερα)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ :

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου συνολικής διάρκειας δύο μηνών, συνολικά ‘ΕΝΤΕΚΑ (11) υπαλλήλων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Φαιστού, που εδρεύει στις Μοίρες.

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)
Κωδικός

θέσης

ΥπηρεσίαΈδρα υπηρεσίαςΕιδικότηταΔιάρκεια σύμβασηςΑριθμός

ατόμων

101Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης – Αποχέτευσης ΦαιστούΔήμος ΦαιστούΔΕ Τεχνιτών Υδραυλικών2 μήνες3
102Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης – Αποχέτευσης ΦαιστούΔήμος ΦαιστούΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργων (Μ.Ε. Εκσκαφέας – Φορτωτής)2 μήνες1
103Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης – Αποχέτευσης ΦαιστούΔήμος ΦαιστούΔΕ Ηλεκτρολόγων2 μήνες1
104Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης – Αποχέτευσης ΦαιστούΔήμος ΦαιστούΤΕ Λογιστών

(Διοικητικού – Λογιστικού)

2 μήνες1
105Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης – Αποχέτευσης ΦαιστούΔήμος ΦαιστούΤΕ Πολίτικων Μηχανικών2 μήνες1
106Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης – Αποχέτευσης ΦαιστούΔήμος ΦαιστούΔΕ Διοικητικών Υπαλλήλων2 μήνες2
107Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης – Αποχέτευσης ΦαιστούΔήμος ΦαιστούΠΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ή Μηχανολόγων Μηχανικών2 μήνες1
108Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης – Αποχέτευσης ΦαιστούΔήμος ΦαιστούTE Οικονομικό – Διοικητικό2 μήνες1

 Κατεβάστε το σχετικό αρχείο εδώ: Πρόσκληση

 

Τελευταία τροποποίηση: 23/08/2018

Τα σχόλια είναι κλειδωμένα.