Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης Δήμου Φαιστού

ΝΕΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ Δ.Ε.Υ.Α. ΦΑΙΣΤΟΥ ➡ ΕΡΓΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ ΣΤΟΥΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ ΤΟΥ ΚΟΚΚΙΝΟΥ ΠΥΡΓΟΥ, ΤΩΝ ΣΚΟΥΡΒΟΥΛΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΛΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΑΙΣΤΟΥ.

25/04/2023

✅ ΝΕΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ Δ.Ε.Υ.Α. ΦΑΙΣΤΟΥ ➡ ΕΡΓΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ ΣΤΟΥΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ ΤΟΥ ΚΟΚΚΙΝΟΥ ΠΥΡΓΟΥ, ΤΩΝ ΣΚΟΥΡΒΟΥΛΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΛΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΑΙΣΤΟΥ. Ενημερώνουμε τους πολίτες του Δήμου Φαιστού ότι η πράξη με τίτλο: «ΕΡΓΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΑΙΣΤΟΥ» συνολικού προϋπολογισμού 4.946.350,00 € χωρίς Φ.Π.Α. που υποβλήθηκε στην πρόσκληση TA-01 με αναγνωριστικό 16846 του Υπουργείου Περιβάλλοντος κι Ενέργειας στον πυλώνα ανάκαμψης 1 «πράσινη μετάβαση», στον άξονα προτεραιότητας 1.4 «Αειφόρος χρήση των πόρων, ανθεκτικότητα στην κλιματική αλλαγή και διατήρηση της βιοποικιλότητας», ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, εντάχθηκε προς χρηματοδότηση. Στη χρηματοδότηση που εξασφαλίστηκε περιλαμβάνονται τα εξής υποέργα: Κύριο υποέργο 1: «Έργα ολοκληρωμένης διαχείρισης αστικών λυμάτων οικισμού Κόκκινου Πύργου» Το 1ο κύριο υποέργο αφορά την κατασκευή δικτύων συλλογής και μεταφοράς των λυμάτων του οικισμού του Κόκκινου Πύργου έως την υφιστάμενη Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων Τυμπακίου. Κύριο υποέργο 2: «Έργα ολοκληρωμένης διαχείρισης αστικών λυμάτων Σκουρβούλων» Το 2ο κύριο υποέργο αφορά: α) Τα δίκτυα συλλογής και μεταφοράς των λυμάτων του οικισμού προς την Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων (Ε.Ε.Λ.) Σκουρβούλων. β) Την Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων (Ε.Ε.Λ.) του οικισμού Σκουρβούλων. γ) Τα έργα διάθεσης των επεξεργασμένων λυμάτων για άρδευση καλλιεργειών ή εναλλακτικά σε ρέμα της περιοχής. Κύριο υποέργο 3: «Έργα ολοκληρωμένης διαχείρισης αστικών λυμάτων Κλήματος» Το 3ο κύριο υποέργο αφορά: α) Τα δίκτυα συλλογής και μεταφοράς των λυμάτων του οικισμού προς την Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων (Ε.Ε.Λ.) Κλήματος. β) Την Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων (Ε.Ε.Λ.) του οικισμού Κλήματος. γ) Τα έργα διάθεσης των επεξεργασμένων λυμάτων για άρδευση καλλιεργειών ή εναλλακτικά σε ρέμα της περιοχής. Συνοδό υποέργο 1: «Αγορά γης για την εγκατάσταση των ανωτέρω» Το 1ο συνοδό υποέργο, αφορά την αγορά γης για την εγκατάσταση των Ε.Ε.Λ. Σκουρβούλων και Κλήματος. Συνοδό υποέργο 2: «Αρχαιολογικές εργασίες με αυτεπιστασία» Το 2ο συνοδό υποέργο, αφορά στην παροχή υπηρεσιών από αρχαιολόγο, ο οποίος θα επιβλέπει τις εργασίες των προτεινόμενων υποέργων καθώς, δεδομένου ότι στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου Φαιστού υπάρχουν αρχαιολογικά μνημεία, για την ορθή και έννομη υλοποίηση του έργου, κρίνεται απαραίτητη η επίβλεψη των εργασιών από αρχαιολόγο.
✅ ΝΕΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ Δ.Ε.Υ.Α. ΦΑΙΣΤΟΥ
➡ ΕΡΓΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ ΣΤΟΥΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ ΤΟΥ ΚΟΚΚΙΝΟΥ ΠΥΡΓΟΥ, ΤΩΝ ΣΚΟΥΡΒΟΥΛΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΛΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΑΙΣΤΟΥ.

Ενημερώνουμε τους πολίτες του Δήμου Φαιστού ότι η πράξη με τίτλο: «ΕΡΓΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΑΙΣΤΟΥ» συνολικού προϋπολογισμού 4.946.350,00 € χωρίς Φ.Π.Α. που υποβλήθηκε στην πρόσκληση TA-01 με αναγνωριστικό 16846 του Υπουργείου Περιβάλλοντος κι Ενέργειας στον πυλώνα ανάκαμψης 1 «πράσινη μετάβαση», στον άξονα προτεραιότητας 1.4 «Αειφόρος χρήση των πόρων, ανθεκτικότητα στην κλιματική αλλαγή και διατήρηση της βιοποικιλότητας», ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, εντάχθηκε προς χρηματοδότηση.

Στη χρηματοδότηση που εξασφαλίστηκε περιλαμβάνονται τα εξής υποέργα:

Κύριο υποέργο 1: «Έργα ολοκληρωμένης διαχείρισης αστικών λυμάτων οικισμού Κόκκινου Πύργου»
Το 1ο κύριο υποέργο αφορά την κατασκευή δικτύων συλλογής και μεταφοράς των λυμάτων του οικισμού του Κόκκινου Πύργου έως την υφιστάμενη Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων Τυμπακίου.

Κύριο υποέργο 2: «Έργα ολοκληρωμένης διαχείρισης αστικών λυμάτων Σκουρβούλων»
Το 2ο κύριο υποέργο αφορά:
α) Τα δίκτυα συλλογής και μεταφοράς των λυμάτων του οικισμού προς την Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων (Ε.Ε.Λ.) Σκουρβούλων.
β) Την Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων (Ε.Ε.Λ.) του οικισμού Σκουρβούλων.
γ) Τα έργα διάθεσης των επεξεργασμένων λυμάτων για άρδευση καλλιεργειών ή εναλλακτικά σε ρέμα της περιοχής.

Κύριο υποέργο 3: «Έργα ολοκληρωμένης διαχείρισης αστικών λυμάτων Κλήματος»
Το 3ο κύριο υποέργο αφορά:
α) Τα δίκτυα συλλογής και μεταφοράς των λυμάτων του οικισμού προς την Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων (Ε.Ε.Λ.) Κλήματος.
β) Την Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων (Ε.Ε.Λ.) του οικισμού Κλήματος.
γ) Τα έργα διάθεσης των επεξεργασμένων λυμάτων για άρδευση καλλιεργειών ή εναλλακτικά σε ρέμα της περιοχής.

Συνοδό υποέργο 1: «Αγορά γης για την εγκατάσταση των ανωτέρω»
Το 1ο συνοδό υποέργο, αφορά την αγορά γης για την εγκατάσταση των Ε.Ε.Λ. Σκουρβούλων και Κλήματος.

Συνοδό υποέργο 2: «Αρχαιολογικές εργασίες με αυτεπιστασία»
Το 2ο συνοδό υποέργο, αφορά στην παροχή υπηρεσιών από αρχαιολόγο, ο οποίος θα επιβλέπει τις εργασίες των προτεινόμενων υποέργων καθώς, δεδομένου ότι στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου Φαιστού υπάρχουν αρχαιολογικά μνημεία, για την ορθή και έννομη υλοποίηση του έργου, κρίνεται απαραίτητη η επίβλεψη των εργασιών από αρχαιολόγο.

Τελευταία τροποποίηση: 17/08/2023

Τα σχόλια είναι κλειδωμένα.