Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης Δήμου Φαιστού

ΔΥΟ ΝΕΕΣ ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ Δ.Ε.Υ.Α. ΦΑΙΣΤΟΥ

14/06/2023

ΔΥΟ ΝΕΕΣ ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ Δ.Ε.Υ.Α. ΦΑΙΣΤΟΥ
➡ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΚΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΥΔΑΤΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΣΤΗ Δ.Ε. ΤΥΜΠΑΚΙΟΥ.
➡ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Δ.Ε. ΖΑΡΟΥ.

Ενημερώνουμε τους πολίτες του Δήμου Φαιστού ότι οι πράξεις με τίτλο: ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΚΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΥΔΑΤΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΣΤΗ Δ.Ε. ΤΥΜΠΑΚΙΟΥ συνολικού προϋπολογισμού 3.057.350,00 € χωρίς Φ.Π.Α. και ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Δ.Ε. ΖΑΡΟΥ συνολικού προϋπολογισμού 216.450,00 € χωρίς Φ.Π.Α. που υποβλήθηκαν στην πρόσκληση TA-01 με αναγνωριστικό 16850 του Υπουργείου Περιβάλλοντος κι Ενέργειας στον πυλώνα ανάκαμψης 1 «πράσινη μετάβαση», στον άξονα προτεραιότητας 1.4 «Αειφόρος χρήση των πόρων, ανθεκτικότητα στην κλιματική αλλαγή και διατήρηση της βιοποικιλότητας», ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, εντάχθηκαν προς χρηματοδότηση.

Στις χρηματοδοτήσεις που εξασφαλίστηκαν περιλαμβάνονται τα εξής υποέργα:

• Προμήθεια συστήματος τηλεμετρίας και ελέγχου διαρροών ύδρευσης Δ.Ε. Τυμπακίου προϋπολογισμού 373.650,00 € χωρίς Φ.Π.Α.

• Ενίσχυση υποδομών εξωτερικών δικτύων ύδρευσης των Τ.Κ. Καμηλαρίου και Πιτσιδίων προϋπολογισμού 2.550.000,00 € χωρίς Φ.Π.Α.

• Αρχαιολογικές εργασίες με αυτεπιστασία προϋπολογισμού 133.700,00 €.

• Προμήθεια συστήματος τηλεμετρίας και ελέγχου διαρροών ύδρευσης Δ.Ε. Ζαρού προϋπολογισμού 216.450,00 € χωρίς Φ.Π.Α.

Τελευταία τροποποίηση: 17/08/2023

Τα σχόλια είναι κλειδωμένα.