Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης Δήμου Φαιστού

Δίκτυα αποχέτευσης ακάθαρτων οικισμού Πετροκεφαλίου Δήμου Φαιστού

20/06/2018

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης ΦΑΙΣΤΟΥ στα πλαίσια της συνεχούς αναβάθμισης των υπηρεσιών και των υποδομών της, σας ενημερώνει ότι το έργο «ΔΙΚΤΥΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΠΕΤΡΟΚΕΦΑΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΑΙΣΤΟΥ» Συνολικού Προϋπολογισμού 1.937.630,48 € ολοκληρώθηκε και είναι πλήρως λειτουργικό.

Έχοντας πάντα ως επίκεντρο την υγιεινή και την εξυπηρέτηση των Δημοτών, καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για την καλύτερη διαχείριση των πόρων και την προστασία του περιβάλλοντος. Με την σύνδεση μας στο Βιολογικό Καθαρισμό λυμάτων, επωφελούμαστε μεταξύ άλλων τα εξής:

  1. Αντιμετώπιση εφάπαξ του αποχετευτικού ζητήματος των ακαθάρτων λυμάτων κάθε οικίας και κατ’ επέκταση όλης της περιοχής
  2. Αντιμετώπιση επιβάρυνσης των γεωτρήσεων και του υπόγειου υδροφορέα με ανεπεξέργαστα λύματα, γεγονός που έχει ως συνέπεια την καθαρότητα του υπόγειου υδατικού συστήματος
  3. Αναβάθμιση της υγιεινής διαβίωσης των κατοίκων εφόσον δε θα υπάρχουν απορρέοντα λύματα ως εστίες μόλυνσης
  4. Απαλλαγή από το κόστος εκκένωσης του οικιακού βόθρου
  5. Προστασία της Δημόσιας Υγείας

Η ΔΕΥΑ ΦΑΙΣΤΟΥ έπειτα και από την ολοκλήρωση των δοκιμαστικών ελέγχων του δικτύου Αποχέτευσης καλεί τους κατοίκους της Τ.Κ. Πετροκεφαλίου του Δήμου Φαιστού να συνδέσουν κάθε ακίνητό τους, είτε πρόκειται για οικοδομή είτε για άλλη εγκατάσταση, με το δίκτυο αποχέτευσης στον αντίστοιχο δρόμο του σχεδίου πόλεως ή εντός οικισμού υποβάλλοντας σχετική αίτηση. Επισημαίνεται ότι βάσει του αρ. 4 του Κανονισμού αποχέτευσης της επιχείρησης, «Υπόχρεα για σύνδεση ακινήτων – Υποχρεώσεις ιδιοκτητών» όλα τα παραπάνω ακίνητα πρέπει να συνδεθούν υποχρεωτικά με το δίκτυο αποχέτευσης.

Παρακαλούμε να γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες με την υποβολή της σχετικής αίτησης , έντυπο της οποίας χορηγείται από την ΔΕΥΑ ΦΑΙΣΤΟΥ, εντός του επόμενου 10ημέρου. Στη συνέχεια θα προγραμματιστεί η άμεση σύνδεση των ακινήτων με το δίκτυο αποχέτευσης του οικισμού, διότι οι παροχές είναι έτοιμες.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΔΕΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΣΤΟ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ

  1. Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας
  2. Αντίγραφο λογαριασμού-ων ύδρευσης εξοφλημένους, για το σύνολο του κτιρίου
  3. Αντίγραφο άδειας Πολεοδομίας, σε περίπτωση μη ύπαρξης αντίγραφου Ε9

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΔΕΥΑ ΦΑΙΣΤΟΥ 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΜΑΡΚΑΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

 

Κατεβλαστε το σχετικό έγγραφο PDF εδώ : ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Τελευταία τροποποίηση: 20/06/2018

Τα σχόλια είναι κλειδωμένα.