Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης Δήμου Φαιστού

Αποφάσεις Προέδρου

Αποφάσεις Προέδρου

Έγκριση της υπηρεσίας “Γενικές ιατρικές υπηρεσίες της Δ.Ε.Υ.Α. Φαιστού”

Έγκριση της υπηρεσίας "Γενικές ιατρικές υπηρεσίες της Δ.Ε.Υ.Α. Φαιστού"...

Αποφάσεις Προέδρου

Έγκριση της υπηρεσίας “Ενήμερωση για νέα νομοθετήματα και νέους νόμους”

Έγκριση της υπηρεσίας "Ενήμερωση για νέα νομοθετήματα και νέους νόμους"...