Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης Δήμου Φαιστού

Αποχέτευση

08/09/2017

Η σωστή αποχέτευση των ακαθάρτων υδάτων είναι από τις πλέον βασικές λειτουργίες ενός αστικού κέντρου, που συμβάλει στην ανάδειξη μια πόλης με σύγχρονες υποδομές. Η ΔΕΥΑΦ εκπονεί τις απαραίτητες μελέτες και εκτελεί έργα για την επέκταση και βελτίωση του δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων και ομβρίων, καθώς και για την αναβάθμιση της λειτουργίας της Μονάδας Βιολογικού Καθαρισμού.

Επίσης, η ΔΕΥΑΦ προγραμματίζει την κατασκευή και άλλων δικτύων αποχέτευσης (ακαθάρτων και ομβρίων), είτε συγχρηματοδοτούμενων από Κοινοτικούς ή Εθνικούς πόρους είτε από ιδίους πόρους. Τα έργα αυτά είναι επεκτάσεις του δικτύου για τη σύνδεση των ιδιοκτισιών, για την αντικατάσταση και τη συντήρηση του δικτύου, και για την κατασκευή δικτύων ομβρίων σε περιοχές όπου το δίκτυο είναι παντορροϊκό.

Σε εξέλιξη βρίσκεται διαγωνισμός για την κατασκευή έργου αύξησης της δυναμικότητας του βιολογικού καθαρισμού που είναι απαραίτητη ώστε να είναι δυνατή η επεξεργασία όλων των αποβλήτων, έργο το οποίο έχει ενταχθεί και συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Συνοχής.

Η ΔΕΥΑΦ διαθέτει αυτοκινούμενο αποφρακτικό όχημα που χρησιμοποιείται στον καθαρισμό αγωγών και φρεατίων καθώς και για αποφράξεων ιδιωτών.

Τελευταία τροποποίηση: 08/09/2017

Τα σχόλια είναι κλειδωμένα.