Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης Δήμου Φαιστού

Τέλη – Πάγια

Για  να τηρείτε η αρχή της ανταποδοτικότητας, το πάγιο ύδρευσης πρέπει  να καλύπτονται τα έξοδα ανάγνωσης υδρομέτρων, έκδοσης λογαριασμών, εκτύπωσης, αποστολής λογαριασμών και είσπραξης λογαριασμών.

Δεδομένου ότι οι ανωτέρω εργασίες εκτελούνται από την επιχείρηση στο σύνολό των υδρομέτρων ακόμα και για τα υδρόμετρα που έχουν μηδενική κατανάλωση θα πρέπει να καλύπτονται τα ανωτέρω έξοδα με βάση την αρχή της ανταποδοτικότητας ακόμα και όταν οι καταναλώσεις είναι μηδενικές και επομένως τα έσοδα από την τιμολόγηση του ύδατος είναι μηδενικά.

 

Ύδρευση

 ΤιμήΜονάδα
Πάγιο1,00 €€/Μήνα
Τέλος Μεταφοράς – Μετατόπισης26,90 €€/Μέτρο
Τέλος Ανύψωση – Καταβίβαση50,00 €
Τέλος Διακοπής Ύδρευσης(1)(2)18,00 €
Τέλος Σύνδεσης Ύδρευσης(1)50,00 €
Τέλος Επανασύνδεσης Παροχής Ύδρευσης(1)35,00 €
Τέλος Έλεγχου Υδρομετρητή(1)(3)10,00 €
Τέλος Διακλάδωσης Υδροδότησης(1)200,00 €
Τέλος Συντήρησης Αντικατάστασης(4)0,60 €€/ Μήνα

 

Αποχέτευση
 ΤιμήΜονάδα
Τέλος Σύνδεσης Οικίας(5)0,91 €€/Τετραγωνικό Μέτρο
Τέλος Σύνδεσης Επαγγελματικής Στέγης(5)1,20 €€/Τετραγωνικό Μέτρο
Τέλος Σύνδεσης Επαγγελματική Στέγη Τουριστικών(5)2,00 €€/Τετραγωνικό Μέτρο
Τέλος Χρήσης Υπονόμων70%επί της καταναλισκόμενης αξίας ύδατος
Τέλος Χρήσης Υπονόμων -

Οικισμοι: Ζαρού, Βορίζια, Μορόνι Μάκρες
0,50 €€/Μήνα
Τέλος Διακλάδωσης Αποχέτευσης200,00 €

 

Τέλος Εκκένωσης Λυμάτων
 ΤιμήΜονάδα
Εκκένωση 1 βυτιοφόρου10,00 €
* Στις παραπάνω τιμές ΔΕΝ συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α.

Παραπομπές:
(1)  Σύμφωνα με το κόστος τοποθέτησης υδρομέτρου, υλικών και Εργασίας.
(2) Προτείνεται η κατάργηση του όταν γίνεται αίτηση διακοπής υδροδότησης.
(3)  Σε περίπτωση δικαίωσης του πελάτη γίνεται επιστροφή χρημάτων.
(4) Περιλαμβάνει την αντικατάσταση και συντήρηση από τα χαλασμένα υδρόμετρα με αποτέλεσμα την σωστή καταμέτρηση της ύδρευσης.
(5) Περιλαμβάνει την ολική επιφάνεια ορόφων & δεν περιλαμβάνει το υπόγειο

 

Επαγγελματική Στέγη: Περιλαμβάνει επαγγελματικές κατηγορίες χρήσεων

Επαγγελματικές Στέγες Τουριστικών: Περιλαμβάνει επαγγελματικές κατηγορίες χρήσεων Ξενοδοχείων, τουριστικών καταλυμάτων και εστιατορίων

Το τέλος Χρήσης Υπονόμων: Περιλαμβάνει την χρήση του δικτύου υπονόμων της Δ.Ε.Υ.Α. Φαίστου και βιολογικών καθαρισμών. Η εφαρμογή του είναι για όλα τα υπόχρεα για σύνδεση με το δίκτυο αποχέτευσης ακίνητα, σύμφωνα με τον κανονισμό αποχέτευσης.

Το τέλος Διακλάδωσης Αποχέτευσης:  Περιλαμβάνει την κατασκευή της παροχής αποχέτευσης με το δίκτυο αποχέτευσης. Σύμφωνα με το κόστος τοποθέτησης υλικών και εργασίας προτείνεται το ποσό.

Τέλος Εκκένωσης Λυμάτων: Από βυτιοφόρα στις εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων της Δ.Ε.Υ.Α. Φαίστου. Περιλαμβάνει την εκκένωση λυμάτων στις εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων της Δ.Ε.Υ.Α. Φαίστου με χρέωσης ανά βυτιοφόρο.

 

Ειδικό Τέλος 80% επί της Αξίας Κατανάλωσης

Άρθρο 11 Ν. 1069/80: Ειδικόν τέλος δια την μελέτην, κατασκευήν και επέκτασιν έργων υδρεύσεως και αποχετεύσεως

Επιβάλλεται υπέρ των κατά τας διατάξεις του παρόντος νόμου συσταθησομένων επιχειρήσεων, προς τον σκοπόν μελέτης, κατασκευής ή επεκτάσεως έργων υδρεύσεως και αποχετεύσεως και δια μίαν δεκαετίαν από της 1ης Ιανουαρίου του επομένου της συστάσεως των έτους πρόσθετον ειδικόν τέλος υπολογιζόμενον εις ποσοστόν 80% επί της αξίας του καταναλισκόμενου ύδατος. Το αυτό τέλος επιβάλλεται και εν περιπτώσει επεκτάσεως της Επιχειρήσεως.

Σημείωση: Με την παρ. 3 του άρθρου 26 του Ν. 3013/02, ΦΕΚ-102 Α’ ορίζεται ότι : «Παρατείνεται για μία δεκαετία από την, κατά περίπτωση, λήξη του ο χρόνος επιβολής του πρόσθετου ειδικού τέλους 80% υπέρ των Δ.Ε.Υ.Α., που προβλέπεται από την παράγραφο 1 του άρθρου 11 του ν. 1069/1980 (ΦΕΚ 191 Α’)».

 

Τα σχόλια είναι κλειδωμένα.