Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης Δήμου Φαιστού

Σκοπός & Στόχοι

Η Δ.Ε.Υ.Α Φαιστού συστάθηκε ως νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου κοινωφελούς χαρακτήρα με σκοπό την διαχείριση πάσης φύσεων δραστηριότητες σχετικές με την ύδρευση και αποχέτευση σε όλη την διοικητική περιφέρεια του Δήμου Φαιστού.
Στόχο έχει τη σωστή διαχείριση των υδάτων και τη διασφάλιση της βιωσιμότητας της Επιχείρησης. Την οικονομική εξυγίανση και η άμεση εξυπηρέτηση των πολιτών του Δήμου.
Την διασφάλιση της επαρκούς πρόσβασης όλων των δημοτών σε καθαρό νερό και τη συνεχή αναβάθμιση του βιοτικού επίπεδο των δημοτών μέσω της προσφοράς βέλτιστων υπηρεσιών.
Την αξιοποίηση της συσσωρευμένης εμπειρίας των υπαλλήλων για την άμεση εξεύρεσης λύσεων σε καθημερινά θέματα ύδρευσης και αποχέτευσης. Τον συνεχή εκσυγχρονισμό των υφιστάμενων υποδομών του Δήμου με σεβασμό στα οικολογικά δεδομένα και την Πράσινη ανάπτυξη.
Την κατασκευή νέων έργων υποδομής τόσο στην ύδρευση όσο και στην αποχέτευση με σκοπό τη διασφάλιση της δημόσιας υγείας αλλά και της προστασίας του περιβάλλοντος.

Τα σχόλια είναι κλειδωμένα.