Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης Δήμου Φαιστού

Ιστορικά Στοιχεία

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Δήμου Μοιρών συστάθηκε το έτος 2000, (αριθμ ΦΕΚ 761/21-06-2000, Τεύχος Δεύτερο) ως νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου κοινωφελούς χαρακτήρα. Ήταν αρμόδια για την μελέτη, κατασκευή, συντήρηση, εκμετάλλευση, διοίκηση και λειτουργία των δικτύων υδρεύσεως και αποχετεύσεως ακαθάρτων και όμβριων υδάτων, ως και μονάδων επεξεργασίας λυμάτων και αποβλήτων της περιοχής αρμοδιότητος τους, η οποία  διεπόταν  ως προς τη διοίκηση, οργάνωση, εκτέλεση, λειτουργία και συντήρηση των έργων της αρμοδιότητας της, καθώς και τις πηγές χρηματοδότησης της από τις διατάξεις του Νόμου 1069/1980 «περί κινήτρων για την ίδρυση επιχείρησης ύδρευσης και αποχέτευσης», κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του κώδικα Δήμων και κοινοτήτων, και οι κανόνες της ιδιωτικής οικονομίας του Ν. 1069/1980 άρθρο 1.

To 2004 διευρύνθηκε τόσο το αντικείμενο όσο και η περιοχή αρμοδιότητας των ΔΕΥΑ σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ 1 του Ν 3274/2004.

Το 2011 η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Δήμου Μοιρών (Δ.Ε.Υ.Α. ΜΟΙ.) μετονομάζεται σε Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Δήμου Φαιστού (Δ.Ε.Υ.Α. ΦΑΙΣΤΟΥ) ενώ παράλληλα επεκτάθηκε η περιοχή δραστηριότητας της στην διοικητική περιφέρεια του Δήμου Φαιστού.

Η ιστορία και η σημερινή παρουσία της Δ.Ε.Υ.Α. Φαιστού στην υπηρεσία των τομέων της ύδρευσης, αποχέτευσης και του περιβάλλοντος στο δήμο Φαιστού, στηρίζεται σε μια μακρόχρονη διαδρομή η οποία ξεκινάει απ’ τις αρχές του περασμένου αιώνα έως σήμερα.

Στην πορεία αυτή, από τότε μέχρι τις μέρες μας πολλά προβλήματα παρουσιάστηκαν και αντιμετωπίστηκαν και η Επιχείρηση -με την κάθε φορά μορφή της – ανταποκρίθηκε στην αποστολή της, δικαίωσε την παρουσία της στους τομείς – αρμοδιότητές της, παράγοντας ουσιαστικά πολιτισμό, με την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των κατοίκων της πόλης μας.

Η Φαιστός εδώ και χιλιάδες χρόνια λόγω της θέσης της, συνέδεσε την ιστορία της με τον Ψηλορείτη και τα Αστερούσια, ιδιαίτερα για την ύδρευση και την άμυνα της.

 

Τα σχόλια είναι κλειδωμένα.