Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης Δήμου Φαιστού

Έργα

Ενταγμένα έργα στο ΕΠΠΕΡΕΑΑ – ΔΕΥΑ ΦΑΙΣΤΟΥ

Αποχέτευση – Επεξεργασία και διάθεση λυμάτων οικισμού Μοιρών Δήμου Μοιρών Ηρακλείου 277236 ΠΔΕ με κωδ. Σ.Α. 075/8

 ΠηγήΠοσό Έργου ΦΠΑ Συνολικό Ποσό
Υποέργο 1 Αποχέτευση Οικισμού Μοιρών του Δήμου ΜοιρώνΣύμβαση1.392.975,37 €320.384,34 €1.713.359,71 €
Υποέργο 2 Επεξεργασία και Διάθεση Λυμάτων Δήμου Μοιρών ΗρακλείουΠρουπολογισμός2.804.878,05 €645.121,95 €3.450.000,00 €
Δίκτυα Αποχέτευσης Τυμπακίου ΠΔΕ/ΣΑΕ 2011ΣΕ07580130Προϋπολογισμός825.266,40 €189.811,27 €1.015.077,67 €
Επεξεργασία Υγρών Αποβλήτων Ζαρού Δήμου Φαιστού με Φυσικά ΣυστήματαΠροϋπολογισμός465.099,49 €106.972,88 €572.072,37 €
Σύνολα5.488.219,31 €1.262.290,44 €6.750.509,75 €

Ενταγμένα Έργα στο ΠΕΠ Κρήτης

Δίκτυα Αποχέτευσης Οικισμού Γαλιάς Δήμου Φαιστού Κρήτης ΣΑΕ  ΕΠ0028 κωδικό MIS 360362  Περιφέρεια Κρήτης ¨ Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π. “Κρήτη & Νήσοι Αιγαίου”

 ΠηγήΠοσό Έργου ΦΠΑ Συνολικό Ποσό
Υποέργο 1 Εσωτερικό Δίκτυο Αποχέτευσης Ακάθαρτων Δ.Δ. Γαλιάς Δήμου ΦαιστούΣύμβαση684.454,48 €157.424,53 €841.879,01 €
Υποέργο 2 Κεντρικός Αποχετευτικός Αγωγός Οικισμού Γαλιάς Δ.Δ. Γαλιάς Δήμου ΦαιστούΣύμβαση211.892,99 €211.892,99 €260.628,38 €
Δίκτυα Αποχέτευσης ΤυμπακίουΠροϋπολογισμός1.140.650,41 €262.349,59 €1.403.000,00 €
Δίκτυα Αποχέτευσης Ακάθαρτων Οικισμού Πετροκεφαλίου Δήμου Φαιστού (Κωδικός MIS 372862)Προϋπολογισμός1.832.930,87 €421.574,10 €2.254.504,97 €
Σύνολα3.869.928,75 €890.083,61 €4.760.012,36 €

Τα σχόλια είναι κλειδωμένα.