Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης Δήμου Φαιστού

Βιολογικός Καθαρισμός

ΜΟΙΡΩΝ-ΚΑΠΑΡΙΑΝΩΝΤΥΜΠΑΚΙΟΥΜΑΤΑΛΩΝ

Για τους οικισμούς των Μοιρών και Καπαριανών έχουν κατασκευαστεί εσωτερικά δίκτυα αποχέτευσης, αντλιοστάσια, κεντρικοί αγωγοί, Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων (Ε.Ε.Λ.) και έργα διάθεσης των επεξεργασμένων λυμάτων.

Η Ε.Ε.Λ. Μοιρών έχει κατασκευαστεί σε γήπεδο εμβαδού 6 στρ. περίπου, που βρίσκεται σε απόσταση περίπου 2 χλμ. νοτιοδυτικά του οικισμού των Μοιρών. Κατασκευάστηκε για την εξυπηρέτηση 5.900 ισοδύναμων κατοίκων κατά την Α΄ φάση, με πρόβλεψη για δυνατότητα επέκτασης σε 8.500 ι.κ. κατά τη Β΄ φάση και 12.500 ι.κ. κατά τη Γ΄ φάση. Την παρούσα περίοδο έχει περατωθεί η κατασκευή της και έχει ξεκινήσει η λειτουργία της. Η Ε.Ε.Λ. εξυπηρετεί μέσω του αποχετευτικού δικτύου της περιοχής τους οικισμούς Μοιρών και Καπαριανών, ενώ κατά την πρώτη φάση θα δέχεται και βοθρολύματα από την ευρύτερη περιοχή. Για την επεξεργασία των λυμάτων ακολουθείται η μέθοδος επεξεργασίας της ενεργού ιλύος με παρατεταμένο αερισμό, ενώ η διάθεση των επεξεργασμένων γίνεται σε τμήμα του ποταμού Γεροπόταμου.

Για τον οικισμό του Τυμπακίου έχουν κατασκευαστεί εσωτερικά δίκτυα αποχέτευσης, κεντρικοί αγωγοί, Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων (Ε.Ε.Λ.) και έργα διάθεσης των επεξεργασμένων λυμάτων για την άρδευση αλσυλλίου στα νότια της περιοχής, στη θέση «Αφραθιάς». Μελλοντικά, προβλέπεται η σύνδεση και του παραλιακού οικισμού του Κόκκινου Πύργου με την Ε.Ε.Λ., μέσω αποχετευτικού δικτύου.

Η Ε.Ε.Λ. Τυμπακίου έχει κατασκευαστεί σε γήπεδο εμβαδού 15 στρ. περίπου κοντά στην παραλιακή ζώνη της περιοχής και στα δυτικά του οικισμού του Τυμπακίου. Η Ε.Ε.Λ. έχει κατασκευαστεί για την εξυπηρέτηση 9.000 ισοδύναμων κατοίκων της περιοχής μελέτης για την Α΄ φάση, με πρόβλεψη για μελλοντική επέκταση των εγκαταστάσεων για την εξυπηρέτηση 15.000 ισοδύναμων κατοίκων κατά τη Β΄ φάση. Κατασκευάστηκε και λειτούργησε κατά το 2010 και για την επεξεργασία των λυμάτων ακολουθείται η μέθοδος της ενεργού ιλύος με παρατεταμένο αερισμό (δευτεροβάθμια επεξεργασία).

Κατά την παρούσα φάση εκπονούνται μελέτες για την αναβάθμιση της Ε.Ε.Λ. και των έργων διάθεσης της εκροής, προκειμένου να βελτιωθεί η επεξεργασία των λυμάτων και να γίνει εφικτή η επαναχρησιμοποίηση των επεξεργασμένων λυμάτων για την άρδευση καλλιεργειών της περιοχής, που σήμερα εμφανίζει μεγάλες ανάγκες σε αρδευτικό νερό.

Για τον οικισμό των Ματάλων έχουν κατασκευαστεί εσωτερικά δίκτυα αποχέτευσης, αντλιοστάσιο, κεντρικός αγωγός, Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων (Ε.Ε.Λ.) και έργα διάθεσης των επεξεργασμένων λυμάτων σε ρέμα. Μελλοντικά, προβλέπεται η σύνδεση και του οικισμού των Πιτσιδίων με την Ε.Ε.Λ., μέσω νέου αποχετευτικού δικτύου.

Η Ε.Ε.Λ. Ματάλων έχει κατασκευαστεί σε γήπεδο εμβαδού 11 στρ. περίπου, εντός ευρύτερης δημοτικής έκτασης, στα βορειοανατολικά του οικισμού των Ματάλων και νοτιοδυτικά του οικισμού των Πιτσιδίων. Η Ε.Ε.Λ. έχει κατασκευαστεί για την εξυπηρέτηση 11.800 ισοδύναμων κατοίκων της περιοχής μελέτης για την Α΄ φάση, με πρόβλεψη για μελλοντική επέκταση των εγκαταστάσεων για την εξυπηρέτηση 14.200 ισοδύναμων κατοίκων κατά τη Β΄ φάση. Κατασκευάστηκε και λειτούργησε κατά το 2010 και για την επεξεργασία των λυμάτων ακολουθείται η μέθοδος της ενεργού ιλύος με παρατεταμένο αερισμό (δευτεροβάθμια επεξεργασία).

Κατά την παρούσα φάση εκπονούνται μελέτες για την αναβάθμιση της Ε.Ε.Λ. και των έργων διάθεσης της εκροής, προκειμένου να βελτιωθεί η επεξεργασία των λυμάτων και να γίνει εφικτή η επαναχρησιμοποίηση των επεξεργασμένων λυμάτων για την άρδευση καλλιεργειών της περιοχής, που σήμερα εμφανίζει μεγάλες ανάγκες σε αρδευτικό νερό.

Τα σχόλια είναι κλειδωμένα.