Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης Δήμου Φαιστού

Αποκατάσταση Βλάβης Στο Τυμπάκι

02/08/2022

Βλάβη στο Τυμπάκι έχει αποκατασταθεί επιτυχώς από τα συνεργεία

Τελευταία τροποποίηση: 02/08/2022

Τα σχόλια είναι κλειδωμένα.